Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《梓潼水》

Library Resources
1 梓潼水:
梓潼水出其縣北界,西南入于涪。

2 梓潼水:
故廣漢郡,公孫述改為梓潼郡,劉備嘉霍峻守葭萌之功,又分廣漢以北,別為梓潼郡,以峻為守。縣有五女,蜀王遣五丁迎之,至此見大蛇入山穴,五丁引之,山崩,壓五丁及五女,因氏山為五婦山,又曰五婦候。馳水所出。一曰五婦水,亦曰潼水也。其水導源山中,南逕梓潼縣,王莽改曰子同矣。自縣南逕涪城東,又南入于涪水,謂之五婦水口也。

3 梓潼水:
又西南至小廣魏南,入于墊江。

4 梓潼水:
亦言涪水至此入漢水,亦謂之為內水也。北逕墊江。昔岑彭與臧宮自江州從涪水上,公孫述令延岑盛兵于沈水,宮左步右騎,夾船而進,勢動山谷,大破岑軍,斬首、溺水者萬餘人,水為濁流。沈水出廣漢縣,下入涪水也。

URN: ctp:n570194