Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《贤者辟世章》

Library Resources
1 贤者辟世... :
问“贤者辟世”一章。曰:“凡古之隐者,非可以一律看。有可以其时之所遇而观之者,有可以其才德之高下而观之者。若长沮桀溺之徒,似有长往而不返之意。然设使天下有道而出,计亦无甚施设,只是独善其身,如老庄之徒而已。大抵天下有道而见,不必待其十分太平,然后出来;天下无道而隐,亦不必待其十分大乱,然后隐去。天下有道,譬如天之将晓,虽未甚明,然自此只向明去,不可不出为之用。天下无道,譬如天之将夜,虽未甚暗,然自此只向暗去,知其后来必不可支持,故亦须见几而作,可也。”时举

2 贤者辟世... :
“‘贤者辟世’,浩然长往而不来,举世弃之而不顾,所谓‘遯世不见知而不悔’者也。”问:“沮溺荷蓧之徒,可以当此否?”曰:“可以当之。”或云:“集注以太公伊尹之徒当之,恐非沮溺之徒可比也。”曰:“也可以当,只是沮溺之徒偏耳。伊吕平正。”

URN: ctp:n591714