Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 君子义以为质章

《君子义以为质章》

Library Resources
1 君子义以... :
问“君子义以为质”一章。曰:“‘义以为质’,是制事先决其当否了;其间节文次第须要皆具,此是‘礼以行之’。然徒知尽其节文,而不能‘孙以出之’,则亦不可。且如人知尊卑之分,须当让他。然让之之时,辞气或不能婉顺,便是不能‘孙以出之’。‘信以成之’者,是终始诚实以成此一事,却非是‘孙以出之’后,方‘信以成之’也。”时举

2 君子义以... :
或问“君子义以为质”一章。曰:“义,只是合宜。义有刚决意思,然不可直撞去。礼有节文度数,故用‘礼以行之’。‘孙以出之’,是用‘和为贵’。义不和,用‘礼以行之’,己自和。然礼又严,故‘孙以出之’,使从容不迫。信是朴实头做,无信则义礼孙皆是伪。”甘吉父问:“行与出何别?”曰:“行,是当恁地行;出,是做处。”贺孙

3 君子义以... :
问:“‘君子义以为质’一章,看来有义以为本,必有下面三者,方始成就得。”曰:“然。‘义以为质’,是应事处。”又问:“以敬为主,则义为用;以义为本,则下面三者为用。”曰:“然。”

4 君子义以... :
周贵卿问:“义是就事上说。盖义则裁断果决,若不行之以节文,出之以退逊,则恐有忤于物。”‘信以成之’,这一句是缴上三句,言若不诚实,则义必不能尽,礼必不能行,而所谓孙,特是诈伪耳。”曰:“也是恁地。”义刚

5 君子义以... :
问:“礼行孙出,何以别?”曰:“行是安排恁地行,出是从此发出。礼而不逊,则不免矫世以威严加人。”拱焘

6 君子义以... :
问:“‘义以为质’至‘信以成之’章,如孔子之对阳货,孟子之不与王驩言,莫全得此理否?”曰:“然。”问:“行与出如何分?”曰:“行,是大纲行时;出,则始自此出去也。人固有行之合礼,而出之不逊者。”广

7 君子义以... :
至之问:“明道谓:‘君子“敬以直内”,则“义以方外”;“义以为质”,则“礼以行之,逊以出之,信以成之”。’”曰:“只是一个义。‘义以为质’,便是自‘义以方外’处说起来。若无‘敬以直内’,也不知义之所在。”时举

URN: ctp:n591798