Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 君子义以为质章

《君子义以为质章》

Library Resources
1 君子义以... :
问“君子义以为质”一章。曰:“‘义以为质’,是制事先决其当否了;其间节文次第须要皆具,此是‘礼以行之’。然徒知尽其节文,而不能‘孙以出之’,则亦不可。且如人知尊卑之分,须当让他。然让之之时,辞气或不能婉顺,便是不能‘孙以出之’。‘信以成之’者,是终始诚实以成此一事,却非是‘孙以出之’后,方‘信以成之’也。”时举

2 君子义以... :
或问“君子义以为质”一章。曰:“义,只是合宜。义有刚决意思,然不可直撞去。礼有节文度数,故用‘礼以行之’。‘孙以出之’,是用‘和为贵’。义不和,用‘礼以行之’,己自和。然礼又严,故‘孙以出之’,使从容不迫。信是朴实头做,无信则义礼孙皆是伪。”甘吉父问:“行与出何别?”曰:“行,是当恁地行;出,是做处。”贺孙

3 君子义以... :
问:“‘君子义以为质’一章,看来有义以为本,必有下面三者,方始成就得。”曰:“然。‘义以为质’,是应事处。”又问:“以敬为主,则义为用;以义为本,则下面三者为用。”曰:“然。”

4 君子义以... :
周贵卿问:“义是就事上说。盖义则裁断果决,若不行之以节文,出之以退逊,则恐有忤于物。”‘信以成之’,这一句是缴上三句,言若不诚实,则义必不能尽,礼必不能行,而所谓孙,特是诈伪耳。”曰:“也是恁地。”义刚

5 君子义以... :
问:“礼行孙出,何以别?”曰:“行是安排恁地行,出是从此发出。礼而不逊,则不免矫世以威严加人。”拱焘

6 君子义以... :
问:“‘义以为质’至‘信以成之’章,如孔子之对阳货,孟子之不与王驩言,莫全得此理否?”曰:“然。”问:“行与出如何分?”曰:“行,是大纲行时;出,则始自此出去也。人固有行之合礼,而出之不逊者。”广

7 君子义以... :
至之问:“明道谓:‘君子“敬以直内”,则“义以方外”;“义以为质”,则“礼以行之,逊以出之,信以成之”。’”曰:“只是一个义。‘义以为质’,便是自‘义以方外’处说起来。若无‘敬以直内’,也不知义之所在。”时举

URN: ctp:n591798