Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 求也为季氏宰章

《求也为季氏宰章》

Library Resources
1 求也为季... :
至之问:“如李悝尽地力之类,不过欲教民而已,孟子何以谓任土地者亦次于刑?”曰:“只为他是欲富国,不是欲为民。但强占土地开垦将去,欲为己物耳,皆为君聚敛之徒也。”时举

2 求也为季... :
“辟草莱,任土地者次之”,“如李悝尽地力,商鞅开阡陌”。他欲致富强而已,无教化仁爱之本,所以为可罪也。

URN: ctp:n592614