Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 哀公二十一年

《哀公二十一年》

Library Resources
2 哀公二十... :
二十一年,夏,五月,越人始来。
秋,八月,公及齐侯,邾子,盟于顾,齐人责稽首,因歌之,曰,鲁人之皋,数年不觉,使我高蹈,唯其儒书,以为二国忧,是行也,公先至于阳谷,齐闾丘息曰,君辱举玉趾,以在寡君之军,群臣将传遽以告寡君,比其复也,君无乃勤,为仆人之未次,请除馆于舟道,辞曰,敢勤仆人。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/ai-gong-er-shi-yi-nian