Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《哀公十年》

Library Resources
1 哀公十年:
十年,春,王二月,邾子益來奔。
公會吳伐齊。
三月,戊戌,齊侯陽生卒。
夏,宋人伐鄭。
晉趙鞅帥師侵齊。
五月,公至自伐齊。
葬齊悼公。
衛公孟彄自齊歸于衛。
薛伯夷卒。
秋,葬薛惠公。
冬,楚公子結帥師伐陳。
吳救陳。

2 哀公十年:
十年,春,邾隱公來奔,齊甥也,故遂奔齊,公會吳子,邾子,郯子,伐齊南鄙,師于鄎。
齊人弒悼公,赴于師,吳子三日哭于軍門之外,徐承帥舟師,將自海入齊,齊人敗之,吳師乃還。
夏趙鞅帥師伐齊,大夫請卜之,趙孟曰,吾卜於此起兵,事不再令,卜不襲吉,行也,於是乎取犁及轅,毀高唐之郭,侵及賴而還。
秋,吳子使來復儆師。
冬,楚子期伐陳,吳延州來季子救陳,謂子期曰,二君不務德,而力爭諸侯,民何罪焉,我請退,以為子名務德而安,民乃還。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/ai-gong-shi-nian