Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《哀公元年》

Books referencing 《哀公元年》 Library Resources
1 哀公元年:
元年,春,王正月,公即位。
楚子,陈侯,随侯,许男,围蔡。
鼷鼠食郊牛,改卜牛。
夏,四月,辛巳郊。
秋,齐侯,卫侯,伐晋。
冬,仲孙何忌帅师伐邾。

2 哀公元年:
元年,春,楚子围蔡,报柏举也,里而栽,广丈,高倍,夫屯,昼夜九日,如子西之素,蔡人男女以辨,使疆于江汝之间,而还,蔡于是乎请迁于吴。
吴王夫差败越于夫椒,报檇李也,遂入越,越子以甲楯五千,保于会稽,使大夫种因吴大宰嚭以行成,吴子将许之,伍员曰,不可,臣闻之,树德莫如滋,去疾莫如尽,昔有过浇,杀斟灌以伐斟鄩,灭夏后相,后缗方娠,逃出自窦,归于有仍,生少康焉,为仍牧正,惎浇能戒之,浇使椒求之,逃奔有虞,为之庖正,以除其害,虞思于是妻之以二姚,而邑诸纶,有田一成,有众一旅,能布其德,而兆其谋,以收夏众,抚其官职,使女艾谍浇,使季杼诱豷。遂灭过戈,复禹之绩。祀夏配天,不失旧物,今吴不如过,而越大于少康,或将丰之,不亦难乎,句践能亲而务施,施不失人,亲不弃劳,与我同壤,而世为仇雠,于是乎克而弗取,将又存之,违天而长寇雠,后虽悔之,不可食巳,姬之衰也,日可俟也,介在蛮夷,而长寇雠。以是求伯,必不行矣。弗听,退而告人曰,越十年生聚,而十年教训,二十年之外,吴其为沼乎,三月,越及吴平,吴入越不书,吴不告庆,越不告败也。
夏,四月,齐侯,卫侯,救邯郸,围五鹿。
吴之入楚也,使召陈怀公,怀公朝国人而问焉,曰,欲与楚者右,欲与吴者左,陈人从田,无田从党。逢滑当公而进。曰,臣闻国之兴也以福,其亡也以祸,今吴未有福,楚未有祸,楚未可弃,吴未可从,而晋盟主也,若以晋辞,吴若何?公曰,国胜君亡,非祸而何,对曰,国之有是多矣,何必不复,小国犹复,况大国乎,臣闻国之兴也,视民如伤,是其福也,其亡也,以民为土芥,是其祸也,楚虽无德,亦不艾杀其民,吴日敝于兵,暴骨如莽,而未见德焉,天其或者正训楚也,祸之适吴,其何日之有,陈侯从之,及夫差克越,乃修先君之怨,秋,八月,吴侵陈,修旧怨也。
齐侯,卫侯,会于乾侯,救范氏也,师及齐师,卫孔圉鲜虞人伐晋,取棘蒲。
吴师在陈,楚大夫皆惧曰,阖庐惟能用其民,以败我于柏举,今闻其嗣又甚焉,将若之何,子西曰,二三子恤不相睦,无患吴矣,昔阖庐食不二味,居不重席,室不崇坛,器不彤镂,宫室不观,舟车不饰,衣服财用,择不取费,在国,天有灾疠,亲巡其孤寡,而共其乏困,在军,熟食者分而后敢食,其所尝者,卒乘与焉,勤恤其民,而与之劳逸,是以民不罢劳,死不知旷,吾先大夫子常易之,所以败我也,今闻夫差,次有台榭陂池焉,宿有妃嫱嫔御焉,一日之行,所欲必成,玩好必从,珍异是聚,观乐是务,视民如雠,而用之日新,夫先自败也已,安能败我。
冬,十一月,晋赵鞅伐朝歌。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/ai-gong-yuan-nian