Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《成公十二年》

Library Resources
1 成公十二... :
十有二年,春,周公出奔晋。
夏,公会晋侯,卫侯,于琐泽。
秋,晋人败狄于交刚。
冬,十月。

2 成公十二... :
十二年,春,王使以周公之难来告,书曰,周公出奔晋,凡自周无出,周公自出故也。
宋华元克合晋楚之成,夏,五月,晋士燮会楚公子罢,许偃,癸亥,盟于宋西门之外,曰,凡晋楚无相加戎,好恶同之,同恤灾危,备救凶患,若有害楚,则晋伐之,在晋,楚亦如之,交贽往来,道路无壅,谋其不协,而讨不庭,有渝此盟,明神殛之,俾队其师,无克胙国,郑伯如晋听成,会于琐泽,成故也。
狄人间宋之盟以侵晋,而不设备,秋,晋人败狄于交刚。
晋郤至如楚聘,且莅盟,楚子享之,子反相,为地室而县焉,郤至将登,金奏作于下,惊而走出。子反曰,日云莫矣,寡君须矣,吾子其入也。宾曰,君不忘先君之好,施及下臣,贶之以大礼,重之以备乐,如天之福,两君相见,何以代此,下臣不敢,子反曰,如天之福,两君相见,无亦唯是一矢以相加遗,焉用乐,寡君须矣,吾子其入也,宾曰,若让之以一矢,祸之大者,其何福之为,世之治也,诸侯间于天子之事,则相朝也,于是乎有享宴之礼,享以训共俭,宴以示慈惠,共俭以行礼,而慈惠以布政,政以礼成,民是以息,百官承事,朝而不夕,此公侯之所以捍城其民也,故诗曰,赳赳武夫,公侯干城,及其乱也,诸侯贪冒,侵欲不忌,争寻常以尽其民,略其武夫,以为己腹心股肱爪牙,故诗曰,赳赳武夫,公侯腹心,天下有道,则公侯能为民干城,而制其腹心,乱则反之,今吾子之言,乱之道也,不可以为法,然吾子主也,至敢不从,遂入卒事,归以语范文子,文子曰,无礼必食言,吾死无日矣夫,冬,楚公子罢如晋聘,且莅盟,十二月,晋侯及楚公子罢盟于赤棘。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/cheng-gong-shi-er-nian