Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《桓公十四年》

Library Resources
1 桓公十四... :
十有四年,春,正月,公會鄭伯于曹。
無冰。
夏,五。
鄭伯使其弟語來盟。
秋,八月,壬申,御廩災,乙亥,嘗。
冬,十有二月,丁巳,齊侯祿父卒。
宋人以齊人,蔡人,衛人,陳人,伐鄭。

2 桓公十四... :
十四年,春,會于曹,曹人致餼,禮也。
夏,鄭子人來尋盟,且脩曹之會。
秋,八月,壬申,御廩災,乙亥,嘗,書不害也。
冬,宋人以諸侯伐鄭,報宋之戰也,焚渠門,入及大逵,伐東郊,取牛首,以大宮之椽,歸為盧門之椽。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/huan-gong-shi-si-nian