Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《桓公十四年》

Library Resources
1 桓公十四... :
十有四年,春,正月,公会郑伯于曹。
无冰。
夏,五。
郑伯使其弟语来盟。
秋,八月,壬申,御廪灾,乙亥,尝。
冬,十有二月,丁巳,齐侯禄父卒。
宋人以齐人,蔡人,卫人,陈人,伐郑。

2 桓公十四... :
十四年,春,会于曹,曹人致饩,礼也。
夏,郑子人来寻盟,且修曹之会。
秋,八月,壬申,御廪灾,乙亥,尝,书不害也。
冬,宋人以诸侯伐郑,报宋之战也,焚渠门,入及大逵,伐东郊,取牛首,以大宫之椽,归为卢门之椽。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/huan-gong-shi-si-nian