Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《桓公十一年》

Library Resources
1 桓公十一... :
十有一年,春,正月,齐人,卫人,郑人,盟于恶曹。
夏,五月,癸未,郑伯寤生卒。
秋,七月,葬郑庄公。
九月,宋人执郑祭仲,突归于郑,郑忽出奔卫。
柔会宋公,陈侯,蔡叔,盟于折。
公会宋公,于夫锺,冬,十有二月,公会宋公于阚。

2 桓公十一... :
十一年,春,齐,卫,郑,宋,盟于恶曹。
楚屈瑕将盟贰轸,郧人军于蒲骚,将与随,绞,州,蓼,伐楚师,莫敖患之,斗廉曰,郧人军其郊,必不诫,且日虞四邑之至也,君次于郊郢以御四邑,我以锐师宵加于郧,郧有虞心而恃其城,莫有斗志,若败郧师,四邑必离,莫敖曰,盍请济师于王,对曰,师克在和,不在众,商周之不敌,君之所闻也,成军以出,又何济焉,莫敖曰,卜之,对曰,卜以决疑,不疑何卜,遂败郧师于蒲骚,卒盟而还。
郑昭公之败北戎也,齐人将妻之,昭公辞,祭仲曰,必取之,君多内宠,子无大援,将不立,三公子皆君也,弗从。
夏,郑庄公卒,初,祭封人仲足有宠于庄公,庄公使为卿,为公娶邓曼,生昭公,故祭仲立之,宋雍氏女于郑庄公,曰雍姞,生厉公,雍氏宗有宠于宋庄公,故诱祭仲而执之,曰,不立突,将死,亦执厉公而求赂焉,祭仲与宋人盟,以厉公归而立之。
秋,九月,丁亥,昭公奔卫,已亥,厉公立。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/huan-gong-shi-yi-nian