Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
Show statistics Edit searchSearch details:
Scope: 僖公二十六年 Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "夏齐孝公伐我北鄙卫人伐齐洮之盟故也公使展喜犒师使受命于展禽齐侯未入竟展喜从之曰寡君闻君亲举玉趾将辱于敝邑使下臣犒执事齐侯曰鲁人恐乎对曰小人恐矣君子则否齐侯曰室如县罄野无青草何恃而不恐对曰恃先王之命昔周公大公股肱周室夹辅成王成王劳之而赐之盟曰世世子孙无相害也载在盟府大师职之桓公是以纠合诸侯而谋其不协弥缝其阙而匡救其灾昭旧职也及君即位诸侯之望曰其率桓之功我敝邑用不敢保聚曰岂其嗣世九年而弃命废职其若先君何君必不然恃此以不恐齐侯乃还" Matched:1.
Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.

僖公二十六年

Books referencing 《僖公二十六年》 Library Resources
2 僖公二十... :
二十六年,春,王正月,公会莒兹平公,甯庄子盟于向,寻洮之盟也。
齐师侵我西鄙,讨是二盟也。
夏,齐孝公伐我北鄙,卫人伐齐,洮之盟故也,公使展喜犒师,使受命于展禽,齐侯未入竟,展喜从之,曰,寡君闻君亲举玉趾,将辱于敝邑,使下臣犒执事,齐侯曰,鲁人恐乎,对曰,小人恐矣,君子则否,齐侯曰,室如县罄,野无青草,何恃而不恐,对曰,恃先王之命,昔周公,大公,股肱周室,夹辅成王,成王劳之,而赐之盟曰,世世子孙,无相害也,载在盟府,大师职之,桓公是以纠合诸侯,而谋其不协,弥缝其阙,而匡救其灾,昭旧职也,及君即位,诸侯之望曰,其率桓之功,我敝邑用不敢保聚,曰,岂其嗣世九年,而弃命废职,其若先君何,君必不然,恃此以不恐,齐侯乃还
东门襄仲,臧文仲,如楚乞师,臧孙见子玉,而道之伐齐宋,以其不臣也。
夔子不祀祝融,与鬻熊,楚人让之,对曰,我先王熊挚有疾,鬼神弗赦,而自窜于夔,吾是以失楚,又何祀焉,秋,楚成得臣,斗宜申,帅师灭夔,以夔子归。
宋以其善于晋侯也,叛楚即晋,冬,楚令尹子玉,司马子西,帅师伐宋,围缗,公以楚师伐齐,取谷,凡师,能左右之曰以,置桓公子雍于谷,易牙奉之,以为鲁援,楚申公叔侯戍之,桓公之子七人,为七大夫于楚。

Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.