Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《僖公三年》

Library Resources
1 僖公三年:
三年,春,王正月,不雨,夏,四月,不雨。
徐人取舒。
六月,雨。
秋,齊侯,宋公,江人,黃人,會于陽穀。
冬,公子友如齊蒞盟。
楚人伐鄭。

2 僖公三年:
三年,春,不雨,夏,六月,雨,自十月不雨,至于五月,不曰旱,不為災也。
秋,會于陽穀,謀伐楚也。
齊侯為陽穀之會,來尋盟,冬,公子友如齊蒞盟。
楚人伐鄭,鄭伯欲成,孔叔不可曰,齊方勤我,棄德不祥。
齊侯與蔡姬乘舟于囿,蕩公,公懼,變色,禁之不可,公怒,歸之,未絕之也,蔡人嫁之。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/xi-gong-san-nian