Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《僖公三年》

Library Resources
1 僖公三年:
三年,春,王正月,不雨,夏,四月,不雨。
徐人取舒。
六月,雨。
秋,齐侯,宋公,江人,黄人,会于阳谷。
冬,公子友如齐莅盟。
楚人伐郑。

2 僖公三年:
三年,春,不雨,夏,六月,雨,自十月不雨,至于五月,不曰旱,不为灾也。
秋,会于阳谷,谋伐楚也。
齐侯为阳谷之会,来寻盟,冬,公子友如齐莅盟。
楚人伐郑,郑伯欲成,孔叔不可曰,齐方勤我,弃德不祥。
齐侯与蔡姬乘舟于囿,荡公,公惧,变色,禁之不可,公怒,归之,未绝之也,蔡人嫁之。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/xi-gong-san-nian