Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《僖公五年》

Books referencing 《僖公五年》 Library Resources
1 僖公五年:
五年,春,晋侯杀其世子申生。
杞伯姬来,朝其子。
夏,公孙兹如牟。
公及齐侯,宋公,陈侯,卫侯,郑伯,许男,曹伯,会王世子于首止。
秋,八月,诸侯盟于首止,郑伯逃归,不盟。
楚人灭弦,弦子奔黄。
九月,戊申朔,日有食之。
冬,晋人执虞公。

2 僖公五年:
五年,春,王正月,辛亥朔,日南至,公既视朔,遂登观台以望,而书,礼也。凡分,至,启,闭,必书云物,为备故也。
晋侯使以杀大子申生之故来告,初,晋侯使士蒍为二公子筑蒲与屈,不慎,置薪焉,夷吾诉之,公使让之,士蒍稽首而对曰,臣闻之,无丧而戚,忧必雠焉,无戎而城,雠必保焉,寇雠之保,又何慎焉,守官废命,不敬,固雠之保,不忠,失忠与敬,何以事君,诗云,怀德惟宁,宗子惟城,君其修德而固宗子,何城如之,三年将寻师焉,焉用慎,退而赋曰,狐裘尨茸,一国三公,吾谁适从,及难,公使寺人披伐蒲,重耳曰,君父之命不校,乃徇曰,校者,吾雠也,逾垣而走,披斩其袪,遂出奔翟。
夏,公孙兹如牟,娶焉。
会于首止,会王大子郑,谋宁周也。
陈辕宣仲怨郑申侯之反己于召陵,故劝之城其赐邑,曰,美城之,大名也,子孙不忘,吾助子请,乃为之请于诸侯而城之,美遂谮诸郑伯曰,美城其赐邑,将以叛也,申侯由是得罪。
秋,诸侯盟,王使周公召郑伯曰,吾抚女以从楚,辅之以晋,可以少安,郑伯喜于王命,而惧其不朝于齐也,故逃归不盟,孔叔止之曰,国君不可以轻,轻则失亲,失亲患必至,病而乞盟,所丧多矣,君必悔之,弗听,逃其师而归。
楚斗谷于菟灭弦,弦子奔黄,于是江,黄,道,柏,方睦于齐,皆弦姻也,弦子恃之而不事楚,又不设备,故亡。
晋侯复假道于虞以伐虢,宫之奇谏曰,虢,虞之表也,虢亡,虞必从之,晋不可启,寇不可玩。一之谓甚,其可再乎。谚所谓辅车相依,唇亡齿寒者,其虞虢之谓也。公曰,晋,吾宗也,岂害我哉,对曰,大伯,虞仲,大王之昭也,大伯不从,是以不嗣,虢仲,虢叔,王季之穆也,为文王卿士,勋在王室,藏于盟府,将虢是灭,何爱于虞,且虞能亲于桓庄乎,其爱之也。桓庄之族何罪,而以为戮,不唯逼乎,亲以宠逼,犹尚害之,况以国乎?公曰,吾享祀丰洁,神必据我。对曰,臣闻之,鬼神非人实亲,惟德是依,故《周书》曰:“皇天无亲,惟德是辅”,又曰:“黍稷非馨,明德惟馨”,又曰:“民不易物,惟德紧物。”如是则非德,民不和,神不享矣。神所冯依,将在德矣,若晋取虞,而明德以荐馨香,神其吐之乎,弗听,许晋使。宫之奇以其族行。曰,虞不腊矣,在此行也,晋不更举矣,八月,甲午,晋侯围上阳问于卜偃曰,吾其济乎,对曰,克之,公曰,何时,对曰,童谣云,丙之晨,龙尾伏辰,均服振振,取虢之旗,鹑之贲贲,天策焞焞,火中成军,虢公其奔,其九月十月之交乎。丙子旦,日在尾,月在策,鹑火中,必是时也。冬,十二月,丙子朔,晋灭虢,虢公丑奔京师,师还馆于虞,遂袭虞,灭之,执虞公,及其大夫井伯,以媵秦穆姬,而修虞祀,且归其职贡于王,故书曰,晋人执虞公,罪虞,且言易也。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/xi-gong-wu-nian