Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 襄公二十四年

《襄公二十四年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十有四年,春,叔孙豹如晋。
仲孙羯帅师侵齐。
夏,楚子伐吴。
秋,七月,甲子,朔,日有食之,既。
齐崔杼帅师伐莒。
大水。
八月,癸巳朔,日有食之。
公会晋侯,宋公,卫侯,郑伯,曹伯,莒子,邾子,滕子,薛伯,杞伯,小邾子,于夷仪。
冬,楚子,蔡侯,陈侯,许男,伐郑,公至自会。
陈针宜咎出奔楚。
叔孙豹如京师。
大饥。

2 襄公二十... :
二十四年,春,穆叔如晋,范宣子逆之问焉,曰,古人有言曰,死而不朽,何谓也,穆叔未对,宣子曰,昔丐之祖,自虞以上为陶唐氏,在夏为御龙氏,在商为豕韦氏,在周为唐杜氏,晋主夏盟为范氏,其是之谓乎,穆叔曰,以豹所闻,此之谓世禄,非不朽也,鲁有先大夫曰臧文仲,既没,其言立,其是之谓乎,豹闻之。大上有立德,其次有立功,其次有立言。虽久不废,此之谓不朽,若夫保姓受氏,以守宗祊,世不绝祀,无国无之,禄之大者,不可谓不朽。
范宣子为政,诸侯之币重,郑人病之,二月,郑伯如晋,子产寓书于子西,以告宣子曰,子为晋国,四邻诸侯,不闻令德,而闻重币,侨也惑之,侨闻君子长国家者,非无贿之患,而无令名之难,夫诸侯之贿,聚于公室,则诸侯贰,若吾子赖之,则晋国贰,诸侯贰则晋国坏,晋国贰则子之家坏,何没没也,将焉用贿,夫令名,德之舆也,德,国家之基也,有基无坏,无亦是务乎,有德则乐,乐则能久,《》云:“乐只君子,邦家之基。”有令德也,夫上帝临女,无贰尔心,有令名也,夫恕,思以明德,则令名载而行之,是以远至迩安,毋宁使人谓子,子实生我,而谓子浚我以生乎,象有齿以焚其身,贿也,宣子说,乃轻币,是行也,郑伯朝晋,为重币故,且请伐陈也,郑伯稽首,宣子辞,子西相曰,以陈国之介,恃大国而陵虐于敝邑,寡君是以请罪焉,敢不稽首。
孟孝伯侵齐,晋故也。
夏,楚子为舟师以伐吴,不为军政,无功而还。
齐侯既伐晋而惧,将欲见楚子,楚子使薳启强如齐聘,且请期,齐社蒐军实,使客观之,陈文子曰,齐将有寇,吾闻之,兵不戢,必取其族。
秋,齐侯闻将有晋师,使陈无宇从薳启强如楚辞,且乞师,崔杼帅师送之,遂伐莒,侵介根,会于夷仪,将以伐齐,水不克。
冬,楚子伐郑以救齐,门于东门,次于棘泽,诸侯还救郑,晋侯使张骼,辅跞,致楚师,求御于郑,郑人卜宛射犬吉,子大叔戒之曰,大国之人,不可与也,对曰无有众寡,其上一也,大叔曰,不然,部娄无松柏,二子在幄,坐射犬于外,既食而后食之,使御广车而行,已皆乘乘车,将及楚师,而后从之乘,皆踞转而鼓琴,近不告而驰之,皆取胄于櫜而胄,入垒皆下,搏人以投,收禽挟囚,弗待而出,皆超乘,抽弓而射,既免,复踞转而鼓琴,曰,公孙同乘,兄弟也,故再不谋,对曰,曩者志入而已,今则怯也,皆笑曰,公孙之亟也。
楚子自棘泽还,使薳启强帅师送陈无宇。
吴人为楚舟师之役故,召舒鸠人,舒鸠人叛楚,楚子师于荒浦,使沈尹寿与师祁犁让之,舒鸠子敬逆二子,而告无之,且请受盟,二子复命,王欲伐之,薳子曰,不可,彼告不叛,且请受盟,而又伐之,伐无罪也,姑归息民,以待其卒,卒而不贰,吾又何求,若犹叛我,无辞,有庸,乃还。
陈人复讨庆氏之党,针宜咎出奔楚。
齐人城郏,穆叔如周聘,且贺城,王嘉其有礼也,赐之大路。
晋侯嬖程郑,使佐下军,郑行人公孙挥如晋聘,程郑问焉,曰,敢问降阶何由,子羽不能对,归以语然明,然明曰,是将死矣,不然将亡,贵而知惧,惧而思降,乃得其阶,下人而已,又何问焉,且夫既登而求降阶者,知人也,不在程郑,其有亡衅乎,不然,其有惑疾,将死而忧也。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/xiang-gong-er-shi-si-nian