Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《襄公七年》

Books referencing 《襄公七年》 Library Resources
1 襄公七年:
七年,春,郯子来朝。
夏,四月,三卜郊不从,乃免牲。
小邾子来朝。
城费。
秋,季孙宿如卫。
八月,螽。
冬,十月,卫侯使孙林父来聘,壬戌,及孙林父盟,楚公子贞帅师围陈。
十有二月,公会晋侯,宋公,陈侯,卫侯,曹伯,莒子,邾子,于鄬,郑伯髡顽如会,未见诸侯,丙戌,卒于鄵,陈侯逃归,

2 襄公七年:
七年,春,郯子来朝,始朝公也。
夏,四月,三卜郊不从,乃免牲,孟献子曰,吾乃今而后知有卜筮,夫郊祀后稷,以祈农事也,是故启蛰而郊,郊而后耕,今既耕而卜郊,宜其不从也。
南遗为费宰,叔仲昭伯为隧正,欲善季氏,而求媚于南遗,谓遗请城费,吾多与而役,故季氏城费。
小邾穆公来朝,亦始朝公也。
秋,季武子如卫,报子叔之聘,且辞缓报,非贰也。
冬,十月,晋韩献子告老,公族穆子有废疾,将立之,辞曰,诗曰,岂不夙夜,谓行多露,又曰,弗躬弗亲,庶民弗信,无忌不才,让其可乎,请立起也,与田苏游,而曰好仁,诗曰,靖共尔位,好是正直,神之听之,介尔景福,恤民为德,正直为正,正曲为直,参和为仁,如是则神听之,介福降之,立之,不亦可乎,庚戌,使宣子朝,遂老,晋侯谓韩无忌仁,使掌公族大夫。
卫孙文子来聘,且拜武子之言,而寻孙桓子之盟,公登亦登,叔孙穆子相,趋进曰,诸侯之会,寡君未尝后卫君,今吾子不后寡君,寡君未知所过。吾子其少安。孙子无辞,亦无悛容,穆叔曰,孙子必亡,为臣而君,过而不悛,亡之本也,诗曰,退食自公,委蛇委蛇,谓从者也,衡而委蛇必折。
楚子囊围陈,会于鄬以救之。
郑僖公之为大子也,于成之十六年,与子罕适晋,不礼焉,又与子丰适楚,亦不礼焉,及其元年,朝于晋,子丰欲诉诸晋而废之,子罕止之,及将会于鄬,子驷相,又不礼焉,侍者谏,不听,又谏,杀子,及鄵,子驷使贼夜弑僖公,而以疟疾赴于诸侯,简公生五年,奉而立之。
陈人患楚,庆虎,庆寅,谓楚人曰,吾使公子黄往而执之,楚人从之,二庆使告陈侯于会曰,楚人执公子黄矣,君若不来,群臣不忍社稷宗庙,惧有二图,陈侯逃归。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/xiang-gong-qi-nian