Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《宣公九年》

Books referencing 《宣公九年》 Library Resources
1 宣公九年:
九年,春,王正月,公如齊,公至自齊。
夏,仲孫蔑如京師。
齊侯伐萊。
秋,取根牟。
八月,滕子卒。
九月,晉侯,宋公,衛侯,鄭伯,曹伯,會于扈。
晉荀林父帥師伐陳。
辛酉,晉侯黑臀卒于扈。
冬,十月,癸酉,衛侯鄭卒。
宋人圍滕。
楚子伐鄭。
晉郤缺帥師救鄭。
陳殺其大夫洩冶。

2 宣公九年:
九年,春,王使來徵聘,夏,孟獻子聘於周,王以為有禮,厚賄之。
秋,取根牟,言易也。
滕昭公卒。
會于扈,討不睦也,陳侯不會,晉荀林父以諸侯之師伐陳,晉侯卒于扈,乃還。
冬,宋人圍滕,因其喪也。
陳靈公與孔寧,儀行父,通於夏姬,皆衷其衵服以戲于朝,洩冶諫曰,公卿宣淫,民無效焉,且聞不令,君其納之,公曰,吾能改矣,公告二子,二子請殺之,公弗禁,遂殺洩冶,孔子曰:「《》云:『民之多辟,無自立辟』,其洩冶之謂乎。」
楚子為厲之役故,伐鄭。
晉郤缺救鄭,鄭伯敗楚師于柳棼,國人皆喜,唯子良憂,曰,是國之災也,吾死無日矣。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/xuan-gong-jiu-nian