Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《隐公九年》

Library Resources
1 隐公九年:
九年,春,天子使南季来聘。
三月,癸酉,大雨震电,庚辰,大雨雪,挟卒。
夏,城郎。
秋,七月。
冬,公会齐侯于防。

2 隐公九年:
九年,春,王三月,癸酉,大雨霖以震,书始也,庚辰,大雨雪,亦如之,书时失也,凡雨,自三日以往为霖,平地尺为大雪。
夏城郎书不时也。
宋公不王,郑伯为王左卿士,以王命讨之,伐宋,宋以入郛之役怨公,不告命,公怒,绝宋使。
秋,郑人以王命来告伐宋。
冬,公会齐侯于防,谋伐宋也。
北戎侵郑,郑伯御之,患戎师曰,彼徒我车,惧其侵轶我也。公子突曰,使勇而无刚者,尝寇,而速去之,君为三覆以待之,戎轻而不整,贪而无亲,胜不相让,败不相救,先者见获,必务进,进而遇覆,必速奔,后者不救,则无继矣,乃可以逞,从之。戎人之前遇覆者,奔。祝聃逐之,衷戎师,前后击之,尽殪,戎师大奔。十一月,甲寅,郑人大败戎师。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/yin-gong-jiu-nian