Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 庄公二十五年

《庄公二十五年》

Library Resources
1 庄公二十... :
二十有五年,春,陈侯使女叔来聘。
夏,五月,癸丑,卫侯朔卒。
六月,辛未,朔,日有食之,鼓用牲于社。
伯姬归于杞。
秋,大水,鼓用牲于社,于门。
冬,公子友如陈。

2 庄公二十... :
二十五年,春,陈女叔来聘,始结陈好也,嘉之,故不名。
夏,六月,辛未朔,日有食之,鼓用牲于社,非常也,唯正月之朔,慝未作,日有食之,于是乎用币于社,伐鼓于朝。
秋,大水,鼓用牲于社,于门,亦非常也,凡天灾,有币无牲,非日月之眚,不鼓。
晋士蒍使群公子,尽杀游氏之族,乃城聚而处之,冬,晋侯围聚,尽杀群公子。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/zhuang-gong-er-shi-wu-nian