Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《莊公九年》

Library Resources
1 莊公九年:
九年,春,齊人殺無知。
公及齊大夫盟于蔇。
夏,公伐齊,納子糾,齊小白入于齊。
秋,七月,丁酉,葬齊襄公。
八月,庚申,及齊師戰于乾時,我師敗績。
九月,齊人取子糾殺之。
冬,浚洙。

2 莊公九年:
九年,春,雍廩殺無知。
公及齊大夫盟于蔇,齊無君也。
夏公伐齊,納子糾,桓公自莒先入。
秋,師及齊師戰于乾時,我師敗績,公喪戎路,傳乘而歸。
秦子,梁子,以公旗辟于下道,是以皆止,鮑叔帥師來言曰,子糾,親也,請君討之,管召,讎也,請受而甘心焉,乃殺子糾于生竇,召忽死之,管仲請囚,鮑叔受之,及堂阜而稅之,歸而以告曰,管夷吾治於高傒,使相可也,公從之。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/zhuang-gong-jiu-nian