Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《庄公三十年》

Library Resources
1 庄公三十... :
三十年,春,王正月。
夏,次于成。
秋,七月,齐人降鄣。
八月,癸亥,葬纪叔姬。
九月,庚午朔,日有食之,鼓用牲于社。
冬,公及齐侯遇于鲁济。
齐人伐山戎。

2 庄公三十... :
三十年,春,王命虢公讨樊皮,夏,四月,丙辰,虢公入樊,执樊仲皮归于京师。
楚公子元归自伐郑,而处王宫,斗射,师谏,则执而梏之。
秋,申公斗班杀子元,斗谷于菟为令尹,自毁其家,以纾楚国之难。
冬,遇于鲁济,谋山戎也,以其病燕故也。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/zhuang-gong-san-shi-nian