Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《庄公十九年》

Library Resources
1 庄公十九... :
十有九年,春,王正月。
夏,四月。
秋,公子结媵陈人之妇于鄄,遂及齐侯,宋公,盟。
夫人姜氏如莒。
冬,齐人,宋人,陈人,伐我西鄙。

2 庄公十九... :
十九年,春,楚子御之,大败于津,还,鬻拳弗纳,遂伐黄,败黄师于踖陵,还及湫,有疾,夏,六月,庚申,卒,鬻拳葬诸夕室,亦自杀也,而葬于绖皇,初,鬻拳强谏楚子,楚子弗从,临之以兵,惧而从之,鬻拳曰,吾惧君以兵,罪莫大焉,遂自刖也,楚人以为大阍,谓之大伯,使其后掌之,君子曰,鬻拳可谓爱君矣,谏以自纳于刑,刑犹不忘纳君于善。
初,王姚嬖于庄王,生子颓,子颓有宠,蒍国为之师,及惠王即位,取蒍国之圃以为囿,边伯之宫,近于王宫,王取之,王夺子禽,祝跪,与詹父田,而收膳夫之秩,故蒍国,边伯,石速,詹父,子禽,祝跪,作乱,因苏氏。
秋,五大夫奉子颓以伐王,不克,出奔温,苏子奉子颓以奔卫,卫师,燕师,伐周。
冬,立子颓。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/zhuang-gong-shi-jiu-nian