Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

U+5029

Seal script

Radical:+ 8 strokes = 10 strokes total.
References:Guangyun: p.406#37 p.430#34 Kangxi: p.109#01 Cihai: p.114r4c01 GSR: 1250.c Hanyu: v1,p0170#01
Composition:Left: , right: . Component of: 𣹥 𫷝 𫣺
Mandarin:qiàn qìng ㄑㄧㄢˋ ㄑㄧㄥˋ
Cantonese:sin3 sin6
Tang reconstruction:tsiɛ̀ng
Shuowen:人部》倩:人字。从人青声。东齐壻谓之倩。
Guangyun:广韵·去声··》倩:倩利又巧𥬇皃。
广韵·去声··》倩:假倩也,七政切,又七见切,二。
Kangxi:康熙字典·人部·》倩:《广韵》《韵会》《正韵》𠀤仓甸切,千去声。美好也。《说文》男子之美称,若草木之葱蒨也。萧望之字长倩,东方朔字曼倩,皆美也。又《诗·衞风》巧笑倩兮。《传》好口辅也。又《集韵》《韵会》《正韵》𠀤七正切,淸去声。《扬子·方言》东齐之闲,壻谓之倩。又凡假代及暂雇使令亦曰倩。《𨻰琳·爲曹洪与魏文帝书》怪乃轻其家丘,谓爲倩人。
Fanqie:七练 (《四书章句集注·论语集注·八佾第三》) 仓甸 (《广韵·去声··》) 七政 (《广韵·去声··》) 七见 (《广韵·去声··》)
Unihan definition:beautiful, lovely; son-in-law

Example usage

论语·八佾》:子夏问曰:“‘巧笑兮,美目盼兮,素以为绚兮。’”
Zi Xia asked, saying, "What is the meaning of the passage - 'The pretty dimples of her artful smile! The well-defined black and white of her eye! The plain ground for the colors?'"
论衡·道虚》:世或言:东方朔亦道人也,姓金氏,字曼,变姓易名,游宦汉朝。
Dong Fang Shuo is said to have also been possessed of Dao. His name was Jin, his style Man Qian, but he changed his names and for a time took office with the Han dynasty.
诗经·硕人》:巧笑兮。
What dimples, as she artfully smiled!
太玄经·太玄文》:是以圣人仰天则常,穷神掘变,极物穷
蔡中郎集·青衣赋》:淑丽,皓齿蛾眉。
韩非子》:齐宣王问匡曰:“儒者博乎?”
史记》:子夏问:“‘巧笑兮,美目盼兮,素以为绚兮’,何谓也?”
列女传·鲁漆室女》:邻人女奔随人亡,其家吾兄行追之。
汉书·叙传下》:陇陇,觌霍不举,遇宣乃拔,傅元作辅,不图不虑,见踬石、许。
前汉纪》:朔字曼
西京杂记·第五》:国人邹长以其家贫,少自资致,乃解衣裳以衣之,释所著冠屦以与之,又赠以蒭一束、素丝一襚、扑满一枚,书题遗之曰:“夫人无幽显,道在则为尊。”
焦氏易林·革之》:长孟病足,李负囊。
说文解字·人部》::人字。
方言·第三》:东齐之间聓谓之
急就篇》:尚次
世说新语·方正》:子敬瞋目曰:“远惭荀奉,近愧刘真长!”
颜氏家训·勉学》:荀奉丧妻,神伤而卒,非鼓缶之情也。
文心雕龙·谐讔》:至东方曼,尤巧辞述。
金楼子·说蕃》:曹子建善属文,魏武帝见其文,谓植曰:“汝人邪?”
水经注·瓠子河》:时水又西迳西高苑县故城南,汉高帝六年,封丙为侯国,王莽之常乡也。
神仙传·倩平吉》:平吉者,沛人也。
三国志·荀彧传》:荀氏家传曰:恽字长,俣字叔,诜字曼,俣子寓,字景伯。
洞冥记·卷第一》:东方朔,字曼
群书治要·》:东方朔,字曼,平原人也。
艺文类聚·闺情》:梁萧子晖春宵诗曰:夜夜妾偏栖,百花含露低,虫声绕春岸,月色思空闺,语长安驿,辛苦寄辽西。
通典》:孝武帝孝建元年,有司奏:“故第十六皇弟休薨夭,年始及殇,追赠諡东平冲王。”
意林·韩子二十卷》:问闾长者杨曰:“汝狗恶也,孺子懐钱挈壶往酤,则有狗啮之。”
四书章句集注》:子夏问曰:“‘巧笑兮,美目盼兮,素以为绚兮。’”
论语注疏·序解》:及《四夷传》云:“萧望之字长,东海兰陵人也。”
西游记》:帝君叫道:“曼休乱言,看茶来也。”
金瓶梅》:醉后人扶去,树梢新月弯弯。
封神演义》:地妖星 龚 讳  地幽星 段 讳清
广韵·》:释名》云:督邮主诸县罚负邮殿纠摄之又姓西京杂记有邮长
太平御览·春下》:王廙《春可乐》曰:春可乐兮,乐孟月之初阳,野晖赫以挥绿,山翠以发苍。
太平广记·老子》:行,速索偿不可得,乃人作辞,诣关令,以言老子。
朱子语类》:譬如人有个家,不自作主,却别人来作主!
郁离子·九难》:果则碧华之莲,紫英之梨,霜柑盎蜜,丹荔凝脂,曼之桃若壶,安期之枣如瓜。
墨子闲诂·非乐上》:西京杂记邹长遗公孙弘书云“五丝为●,倍●为升,倍升为緎,倍緎为纪,倍纪为●,倍●为襚”,“遂”即“襚”也,此假借作“术”,又讹作“卫”,遂不可通耳。
红楼梦》:再有等轻薄子弟,爱上那风流妖艳之句,也写在扇头壁上,不时吟哦赏赞:因此上,竟有人来寻诗觅字,画求题。
全唐诗》:语张骞莫辛苦,人今从此识天河。
康熙字典·》:輤:《广韵》《集韵》《韵会》《正韵》𠀤仓甸切,音

You can examine all occurrences of this character or phrase in Pre-Qin and Han texts or Post-Han texts on the site.


Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2021. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org/ens. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.