Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

U+78DA

Semantic variant

Simplified character

Radical:+ 11 strokes = 16 strokes total.
References:Kangxi: p.835#07 Cihai: p.973r6c01 Hanyu: v4,p2452#07
Composition:Left: , right: .
Mandarin:zhuān tuán tuó ㄓㄨㄢ ㄊㄨㄢˊ ㄊㄨㄛˊ
Cantonese:zyun1
Kangxi:康熙字典·石部·十一》磚:《集韻》徒官切,音團。人名。鄭有石磚。又與甎同。《古史考》烏曹作甎。《後漢·列女傳》曹世叔妻內助訓,古者生女,三日臥之牀下,弄之瓦磚,而齋告焉。又《集韻》徒禾切,音砣。圜貌。
Unihan definition:tile, brick

Example usage

說苑·雜言》:價重千金,然以之間紡,曾不如瓦
潛夫論·志氏姓》:宋孔氏、祝其氏、韓獻氏、季老男氏、巨辰、經氏、事父氏、皇甫氏、華氏、魚氏、而董氏、艾、歲氏、鳩夷氏、中野氏、越椒氏、完氏、懷氏、不弟氏、冀氏、牛氏、司城氏、冈氏、近氏、止氏、朝氏、㪍氏、右歸氏、三㐾氏、王夫氏、宜氏、徵氏、鄭氏、目夷氏、鱗氏、臧氏、虺氏、沙氏、黑氏、圍龜氏、既氏、據氏、氏、己氏、成氏、邊氏、戎氏、買氏、尾氏、桓氏、戴氏、向氏、司馬氏,皆子姓也。
水經注·瓠子河》:二陵南北,列馳道逕通,皆以砌之,尚脩整。
通典·將作監》:晉有甄官署,掌瓦之事。
西遊記》:祖師道:「就如那窰頭上造成瓦之坯,雖已成形,尚未經水火鍛煉,一朝大雨滂沱,他必濫矣。」
三國演義》:更近隴右,木石瓦,剋日可辦,宮室營造,不須月餘。
金瓶梅》:聽知:奴是塊金,怎比泥土基!
封神演義》:真人又付豹皮囊,囊中放乾坤圈、混天綾、金一塊:「你往陳塘關去走一遭。」
太平御覽·》:彭兄弟二人土工未就,鄉人助彭作事須水濟,值天旱,穿井盡力不得水。
太平廣記·裴氏子》:少頃,命取小瓦如手指大者數枚,燒之,少頃皆赤,懷中取少藥投之,乃生紫煙,食頃變為金矣,約重百兩,以授裴子,謂裴曰:「此價倍於常者,度君家事三年之蓄矣。」
朱子語類·夷狄》:以一大方逐打其酋,幾中,因被害,死之。
紅樓夢》:自此後,各行匠役齊全,金銀銅錫以及土木瓦之物,搬運移送不歇。
全唐詩》:膻腥逼綺羅,瓦雜珠玉。
康熙字典·》:專:〔古文〕𠧡𠧢𡴁《唐韻》職緣切《集韻》朱遄切《正韻》朱緣切,𠀤音
儒林外史》:差人悄悄的拾了一塊頭,兇神的走上去把頭一打,打了一個大洞,那鮮血直流出來

You can examine all occurrences of this character or phrase in Pre-Qin and Han texts or Post-Han texts on the site.


Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2022. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.