Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

U+86F8

Seal script

Radical:+ 7 strokes = 13 strokes total.
References:Guangyun: p.146#57 p.153#1 Kangxi: p.1083#21 Cihai: p.1189r6c07 GSR: 1149.b' Hanyu: v4,p2855#03
Composition:Left: , right: .
Mandarin:shāo xiāo ㄕㄠ ㄒㄧㄠ
Cantonese:saau1 siu1
Shuowen:虫部》蛸:𧓎蛸,堂蜋子。从虫肖聲。
Guangyun:廣韻·下平聲··》蛸:螵蛸蟲也,爾雅注云一名𧐕蟭亦姓南齊武帝改其子巴東主子響爲蛸氏。又所交切。
廣韻·下平聲··》蛸:蠨蛸喜子。
Kangxi:康熙字典·虫部·》蛸:《唐韻》《正韻》所交切《韻會》師交切,𠀤音梢。蠨蛸,蟲名。《·豳風》蠨蛸在戸。《傳》蠨蛸,長踦也。郭璞曰:小蜘蛛長脚者,俗呼爲喜子。陸璣云:一名長脚。荆州、河內人謂之喜母,此蟲來著人衣,當有親客至,有喜也。幽州人謂之親客,亦如蜘蛛爲羅網居之是也。又《廣韻》相邀切,音消。《爾雅·釋蟲》不過蟷蠰,其子蜱蛸。《註》一名䗚蟭,蟷蠰卵也。《爾雅翼》螵蛸,所在有之,以桑上者爲佳,《本草》爲之桑蜱蛸。又魚名。《爾雅翼》海中烏賊魚,背如樗蒱形,亦有螵蛸之名。又姓。《通志·氏族略》齊武帝以巴東王子響叛逆,攺爲蛸氏。
Fanqie:相邀 (《廣韻·下平聲··》) 所交 (《廣韻·下平聲··》) 所交 (《廣韻·下平聲··》)
Unihan definition:long legged spider; octopus; chrysalis of mantis

Example usage

詩經·東山》:伊威在室、蠨在戶。
'The sowbug would be in our chambers; The spiders' webs would be in our doors.
說文解字·虫部》::𧓎,堂蜋子。
爾雅·釋蟲》:不過,蟷蠰,其子蜱
藝文類聚·行旅》:《梁江淹待罪江南思北歸賦》曰:惟江南兮丘墟,經萬里兮長蕪,帶封狐兮比景,連雄虺兮蒼梧,當青春而離散,方仲秋而遂徂,雲清冷而多緒,風蕭條而無端,猿之吟兮日光迥,狖之啼兮月色寒,況北州之賤士,為炎土之流人,共魍魎而相偶,與蠨而為鄰,秋露下兮點劍舄,春苔生兮綴衣巾。
廣韻·》:蚑:蚑蚑蟲行皃又長蚑蠨别名出崔豹古今注。
太平御覽·》:有司奏絕子響屬籍,賜為氏。
全唐詩·古別離》:網清曙,菡萏落紅秋。
康熙字典·》:又《釋蟲》蠨長踦。
儒林外史》:秦老獻過了茶,領那官員走到王冕家,推開了門,見蠨滿室,蓬蒿滿徑,知是果然去得久了
南齊書》:賜為氏。
小兒衛生總微論方》:竹箭內蛀蟲糞屑二錢 坯子胭脂二錢 凌霄花幹者二錢 海螵二錢 麝香一字研後入
通玄秘術》:補骨脂二兩 楮實二兩 百饋二兩 附子二兩炮 桑螵三七枚炙。
脈因証治·卷二》:又方 大甘草湯浸海螵末,敷。
急救仙方》:桑螵半兩,炙 龍骨一兩
張氏醫通·卷十四》:一兩 附子 桑螵破開。
詩經集傳》:伊威在室,蠨【音蕭】【音筲】在戶。
農政全書·卷四十六》:蓑草、牡丹為之使,惡螵
全上古三代秦漢三國六朝文》:投劍兮脫冕,龍屈兮蜿恪G輩剄饃皆螅匍匐兮叢攢。
醫旨緒餘·下卷》:...子麝香 雷丸 神曲 白芷 海螵 桃仁 虻蟲 水蛭 乾漆 木香...
The highlighted results are from texts in the Wiki section that may not yet have been adequately proofread. Please correct any errors encountered by editing the Wiki directly.

You can examine all occurrences of this character or phrase in Pre-Qin and Han texts or Post-Han texts on the site.


Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2022. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.