Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

U+947E

Seal script

Jinwen

Simplified character

Radical:+ 19 strokes = 27 strokes total.
References:Guangyun: p.125#21 Kangxi: p.1327#28 Cihai: p.1399r1c01 GSR: 178.f Hanyu: v6,p4277#01
Composition:Top: , bottom: . Component of: 𬉲 𨰼
Mandarin:luán ㄌㄨㄢˊ
Cantonese:lyun4
Tang reconstruction:luɑn
Shuowen:金部》鑾:人君乘車,四馬鑣,八鑾鈴,象鸞鳥聲,和則敬也。从金,从鸞省。
Guangyun:廣韻·上平聲··》鑾:鑾鈴崔豹古今注云五輅衡上金雀者朱鳥也,口銜鈴鈴謂之鑾也,或謂朱鳥鸞也,鸞口銜鈴故謂之鸞。落官切,十四。
Kangxi:康熙字典·金部·十九》鑾:《唐韻》洛官切《集韻》盧丸切《正韻》盧官切,𠀤音鸞。《說文》人君乗車四馬,鑣八鑾,鈴象鸞鳥聲,和則敬也。又《翰林志》翰林院與金坡殿相接,故學士院號金鑾。《又》德宗移學士院於金鑾坡。又《集韻》通作鸞。《古今注》禮記云:行前朱鳥鸞也。前有鸞鳥,故謂之鸞。鸞口銜鈴,故謂之鑾鈴。今或爲鑾,或爲鸞,事一而義異也。又《韻補》叶閭員切,音攣。《劉邵·七華賦》載金鉦,鳴玉鸞。鼓興雷起,野火雲延。
Fanqie:落官 (《廣韻·上平聲··》)
Unihan definition:bells hung on horse; bells hung

Example usage

孔子家語·論禮》:行中規,旋中矩,和中采齊,客出於雍,徹以振羽。
獨斷·卷下》:前驅有九斿雲罕闟戟皮軒旗,車皆大夫載旗者,編羽毛引繫橦旁,俗人名之曰雞翹車,非也。
蔡中郎集·獨斷》:前驅有九斿雲罕闟戟皮軒旗,車皆大夫載旗者,編羽毛引繫橦旁,俗人名之曰雞翹車,非也。
鹽鐵論·憂邊》:今九州同域,天下一統,陛下優遊巖廊,覽群臣極言至論,內詠雅、頌,外鳴和,純德粲然,並於唐、虞,功烈流於子孫。
後漢書》:會後駕東反,群虜亂政。
說文解字·金部》::人君乘車,四馬鑣,八鈴,象鸞鳥聲,和則敬也。
抱朴子·名實》:汗血驅放而垂耳,跛蹇馳騁於軒。
金樓子·興王》:嘗有獻千里馬者,帝曰:「旗在前,屬車在後,朕乘此安之。」
三國志·袁紹傳》:後會駕東反,羣虜亂政。
群書治要·地官》:五馭,鳴和,逐水曲,過君表,舞交衢,逐禽左也。
藝文類聚·閨情》:《梁江淹倡婦自悲賦》曰:日自趙東,來舞漢宮,瑤席金陳,桂枝嬌春,素壁翠樓,明月使秋,歌聲忽散,倡人復愁,君王更衣,露色未晞,侍青以雲徙,夾丹輦以霞飛,願南山之無隙,指壽陵以同歸,俄而綠衣坐奮,白華臥進,屑骨不憐,抵金誰恡,九重以●,高門自蕪,青苔積兮銀閤澁,網羅生兮玉梯虛,度九冬而廓處,經十秋而分居,傷營魄之已盡,畏松柏之無餘,去柏梁以掩袂,出桂柱而斂眉,視朱殿以再暮,撫嬪華而一疑。
通典》:尚書邢奏依芳。
意林》:法駕,清道而行,便辟揖讓,諸夏之威儀,非夷狄之有也。
西遊記》:金闕銀並紫府,琪花瑤草暨瓊葩。
三國演義》:輿過新豐,至霸陵,時值秋天,金風驟起。
金瓶梅》:幼年向雪案攻書,長大在金對策。
封神演義》:次日,天子設朝,但見左右奉御保駕,出壽仙宮,輿過龍德殿,至分宮樓,紅燈簇簇,香氣氤氳。
廣韻·》:鈴崔豹古今注云五輅衡上金雀者朱鳥也,口銜鈴鈴謂之也,或謂朱鳥鸞也,鸞口銜鈴故謂之鸞。
太平御覽》:聖心眷嘉節,鳴戾行宮。
太平廣記·孫思邈》:今聞駕幸成都,臣故候謁。
朱子語類》:上表乞回,數十表乞不南幸,乞修二聖宮殿,論不割地。
宋景文公筆記》:後人以亂旁為舌,揖下無耳,黿鼉從龜,奪奮從雀,席中從帶,惡上安西,鼓外設皮,頭生毀,離則配禹,壑乃施溪,巫混經旁,皋分澤外,獵化為獦音葛獸名,業左益土,靈底著器,其何法哉。
紅樓夢》:竟大開方便之恩,特降諭諸椒房貴戚,除二六日入宮之恩外,凡有重宇別院之家,可以駐蹕關防者,不妨啟請內廷輿入其私第,庶可盡骨肉私情,共享天倫之樂事。
全唐詩》:鳳戟翼康衢,輿總柔轡。
康熙字典·十九》:又《五音集韻》落官切,音
儒林外史》:陳木南下了轎,走進大門,過了銀殿,從旁邊進去

You can examine all occurrences of this character or phrase in Pre-Qin and Han texts or Post-Han texts on the site.


Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2021. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.