在Facebook上關注我們,隨時得到最新消息 在Twitter上關注我們,隨時得到最新消息 在新浪微博上關注我們,隨時得到最新消息 在豆瓣上關注我們,隨時得到最新消息
中國哲學書電子化計劃

U+7FA3

異體字
同義字

部首:+ 7筆 = 共13筆.
字典出處:宋本廣韻: 頁111第20 康熙字典: 頁952第25 辭海: 卷1頁0706第01 GSR: 第459.d 漢語大字典: 卷5頁3134第13
表面結構:上:,下:。 具有相關結構: 。 Component of: 𨞗 𡑳 𡢡 𤛰 𣀆 𣜘 𥜉 𫌔
國語發音:qún ㄑㄩㄣˊ
粵語發音:kwan4
說文解字:羊部》羣:輩也。从羊君聲。
宋本廣韻:廣韻·上平聲··》羣:羣隊也。《說文》輩也,亦作群。渠云切,五。
康熙字典:康熙字典·羊部·》羣:《廣韻》《韻會》《正韻》渠云切《集韻》衢云切,𠀤音帬。《說文》輩也。《玉篇》朋也。《廣韻》隊也。《易·繫辭》物以羣分。《疏》羣黨,共在一處。《禮·檀弓》吾離羣而索居。《註》羣謂同門,友也。又《·小雅》或羣或友。《傳》獸三爲羣。《禮·曲禮》大夫不掩羣。《疏》羣謂禽獸共聚也。又《·秦風》俴駟孔羣。《鄭箋》孔羣,言和調也。又緹羣,山名。《後漢·五行志》出吳門,望緹羣。又羣羣。《李嘉祐詩》荻花寒漫漫,鷗鳥暮羣羣。又《韻補》叶逵員切。《楊方·合歡詩》不見佳人來,但見飛鳥還。飛鳥亦何樂,夕宿自作羣。
反切:渠云 (《廣韻·上平聲··》)
英文翻譯:(same as U+7FA4 ) group, crowd, multitude, mob

原典出處

詩經·小戎》:俴駟孔、厹矛鋈錞、
His mail-covered team moves in great harmony; There are the trident spears with their gilt ends.
楚辭·離騷經》:鷙鳥之不兮,自前世而固然。
儀禮·大射》:大師及少師、上工皆降,立於鼓北,工陪於後。
說文解字·口部》:噳:麋鹿口相聚皃。
水經注·渭水》:闞駰曰:宜為神明之隩,故立祠焉。
三國志·武帝紀》:及至霍光受託國之任,藉宗臣之位,內因太后秉政之重,外有卿同欲之勢,昌邑即位日淺,未有貴寵,朝乏讜臣,議出密近,故計行如轉圜,事成如摧朽。
群書治要·曲禮》:國君春田不圍澤,大夫不掩,士不取麛卵。
通典·歷代制上》:元朔元年,又詔曰:「夫本仁祖義,德祿賢,勸善刑暴,本仁祖義,謂以仁義為本始。
意林》:《禮》云:「居五人,長者必異席。」
論語注疏·序解》:賢集定,故曰撰也。
廣韻·》:公:通也,父也,正也,共也,官也,三公論道又公者無私也,從八從厶厶音私八背意也,背厶爲公也,亦姓漢有主爵都尉公儉又漢複姓八十五氏左傳魯有公冉務人公斂陽公何𦵧公父歜公賔庚公思展公鉏極公申叔子費宰公山弗櫌公甲叔公巫召伯衞有公文要戰國䇿齊威王時有左執法公旗蕃左傳齊悼子公旗之後左傳季武子庶子公沮後以爲氏孟子有公行子著書左傳晉成公以卿之庶子爲公行大夫其後氏焉孔子家語魯有公冶長又公索氏將祭而亡其牲者魯有公愼氏出婬妻又有公罔之裘揚觶者孔子弟子齊人公晳哀陳人公良儒公西赤公祖句兹公肩定漢書藝文志有公檮子著書又有公勝生著書濟南公玉帶上明堂圖功臣表有公師壹晉穆公子成師之後又有公扈滿意後漢有零陵太守公仇稱晉穆公子仇之後又弘農令北海公沙穆山陽公堵恭魏志有公夏浩晉書有征虜長史太山公正成都王帳下督公帥蕃本姓公師避晉景帝諱改爲公帥氏前趙録有大中大夫公帥式子夏門人齊人公羊髙作春秋傳列女傳有公乗之姒墨子魯有公輸班衞大夫公叔文子史記有魯相公儀休孔子門人公休哀又有公祈哀禮記魯大夫公明儀何氏姓苑云今髙平人衞大夫公南文子魯有公荆皎衞大夫公子荆之後魯大夫公襄昭魯襄公太子野之後魯大夫公伯寮何氏姓苑云彭城人趙平陵太守公休勝魯士官公爲珍魯昭公子公爲之後楚大夫公朱髙宋公子子朱之後公車氏秦公子伯車之後淮南子有公牛哀病七日化爲虎齊公子牛之後吕氏春秋有邴大夫公息忘孟子稱公都子有學業楚公子田食采於都邑後氏焉公劉氏后稷公劉之後古今人表有公房皮楚公子房之後郭泰别傳有渤海公族進階衞大夫有公上王世本有魯大夫公之文晉蒲邑大夫公佗世郷秦公子金之後有公金氏齊公子成之後有公牽氏何氏姓苑云公右氏今琅邪人公左氏今髙平人又有公言公孟公獻公留公石公旅公仲等氏又左傳衞有𢈔公差以善射聞祭公謀父出自姜姓申公子福楚申公巫臣之後衞有尹公佗楚大夫逢公子仲楚白公勝之後有白公氏文字志云魏文侯時有古樂人竇公氏獻古文樂書一篇秦有博士黃公庇古今人表神農之後有公幹仕齊爲大夫其後氏焉丗本有大公叔頴又有公紀氏衞有大夫左公子洩右公子職漢四晧有園公先生尚書僕射東郡成公敞。
孝經注疏》:至唐玄宗朝,乃詔儒學官,俾其集議。
太平廣記·老子》:皆見於書。
康熙字典·》:又《周語》人三爲衆,女三爲粲,獸三爲

您可以參考該字詞在本站先秦兩漢漢代之後原典中之出處。


喜歡我們的網站請支持我們的發展網站的設計與内容(c)版權2006-2021如果您想引用本網站上的内容,請同時加上至本站的鏈接:https://ctext.org/zh。請注意:嚴禁使用自動下載軟体下載本網站的大量網頁,違者自動封鎖,不另行通知。沪ICP备09015720号-3若有任何意見或建議,請在此提出