Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《桓榮》

Library Resources
1 桓榮:
桓榮,字春卿,沛郡龍亢人也。榮本齊桓公後。桓公作伯,支庶用其謚立族命氏焉。少學長安,治歐陽尚書,事博士朱普,貧窶無資,常客傭以自給,精力不倦,十五年不闚家。

2 桓榮:
桓榮勤學,講論不怠。

3 桓榮:
桓榮拜議郎,入侍太子,每朝會,輒令榮於公卿前敷奏經書,帝稱善,曰:「得卿幾晚。」

4 桓榮:
歐陽尚書博士缺,上欲用桓榮,榮叩頭讓曰:「臣經術淺薄,不如同門生郎中彭閎、揚州從事皋弘。」帝曰:「俞,往,女諧。」因拜榮為博士,引閎為議郎。車駕幸太學,會諸博士論難於前,榮被服儒衣,溫恭有蘊藉,明經義,每以禮讓相厭,不以辭長人,儒者莫之及,特為加賞賜。又詔諸生雅吹擊磬,盡日乃罷。

5 桓榮:
桓榮為博士,入會庭中,詔賜奇协,受者皆懷之,榮獨舉手奉以拜。帝笑指之曰:「此真儒生也。」愈見敬厚。

6 桓榮:
桓榮常寢病,太子朝夕遣中人問疾,賜以帷帳奴婢,曰:「如有不諱,無憂家室也。」後病愈,入復侍講。

7 桓榮:
建安二十八年,大會百官,詔問誰可傅太子者。群臣承意,皆言太子舅執金吾陰識可。博士張佚正色曰:「今陛下立太子,為陰氏乎?為天下乎?即為陰氏,則陰侯可;為天下,則固宜用天下之賢才。」上稱善,曰:「欲置傅者,以輔太子也。今博士不難正朕,況太子乎!」即拜為太子太傅。

8 桓榮:
建武二十八年,以桓榮為少傅,賜以輜車乘馬。榮大會諸生,陳車馬印綬,曰:「今日所蒙,稽古之力也,可不勉乎!」

9 桓榮:
太子執報桓榮書曰:「君慎疾加餐,重愛玉體。」

10 桓榮:
初,桓榮遭倉卒困厄時,嘗與族人桓元卿俱捃拾,投閑輒誦詩。元卿謂榮曰:「卿但盡氣爾,當安復施用時乎?」榮笑而不應。後榮為太常,元卿來候榮,榮諸弟子謂曰:「

11 桓榮:
平生笑君盡氣,今何如?」元卿曰:「我農民,安能預知此。」

12 桓榮:
顯宗即位,尊桓榮以師禮。常幸太常府,令榮坐東面,設几杖,會百官驃騎將軍東平王蒼以下、榮門生數百人,天子親自執業,時執經生避位發難,上謙曰「太師在是」。即罷,悉以太官供具賜太常家,其恩禮如此。永平二年,辟雍初成,拜榮為五更。每大射養老禮畢,上輒引榮及弟子升堂,執經自為下說。

13 桓榮:
明帝詔曰:「五更沛國桓榮,以尚書輔朕十有餘年,詩云:『日就月將,示我顯德行。』其賜爵關內侯,食邑五千戶。」

URN: ctp:dong-guan-han-ji/huan-rong