Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《散句》

Library Resources
1 散句:
主不稽古,无以承天。

2 散句:
喜右学。

3 散句:
允恭玄默。

4 散句:
保乐洽寿。

5 散句:
四方乐业。

6 散句:
吏民欢悦。

7 散句:
问三老。

8 散句:
鸿胤奉统。

9 散句:
赐及妻子。

10 散句:
特赐御□。

11 散句:
赐食于前。

12 散句:
赐所乘骊马。

13 散句:
感念沾襟。

14 散句:
配乾作合。

15 散句:
龟筮并从。

16 散句:
内摄时政,外怀狄戎。

17 散句:
婉嫟慈孝。

18 散句:
内无忌克之心,不以旧恶介意。

19 散句:
以匡主上。

20 散句:
弘策授亲。

21 散句:
有母仪之节。

22 散句:
婉顺慈孝,体性慈□。

23 散句:
躬执馈馔。

24 散句:
亲奉定省,不避暑寒。

25 散句:
不亲医,泣流离。

26 散句:
哭声不绝,饮不入口。

27 散句:
敬养尽于奉,存哀慎刑。

28 散句:
疏食骨立。

29 散句:
素食竟期。

30 散句:
□年白首,未尝不怆然泣涕。

31 散句:
由礼。

32 散句:
动与礼合。

33 散句:
少而明达。

34 散句:
聪睿天资。

35 散句:
周密畏慎。

36 散句:
原事得情。

37 散句:
时有所问,对无遗失。

38 散句:
有所不安,明陈其故。

39 散句:
谦让日崇。

40 散句:
膳不求珍。

41 散句:
论寝彻旦。

42 散句:
戟士收尚书。

43 散句:
未曾私语。

44 散句:
无令干乱吏治。

45 散句:
外戚战栗,百寮肃然。

46 散句:
听言视论,摘发其要。

47 散句:
甲夜占书,丁夜尽笔。

48 散句:
赐金盖车。

49 散句:
容仪照曜绝异。

50 散句:
令色卓绝。

51 散句:
倾乱。

52 散句:
徙居云台。

53 散句:
丁明为大司马,颇害董贤宠,及丞相王嘉死,明甚怜之。上重贤,欲极其位,恨明如此,遂册免明,上印绶还第。

54 散句:
止行过肃名赵李时铨不卒,陈义子问以旧事。

55 散句:
少好黄老,常步担求师也。

56 散句:
易于泰山之压鸡卵,轻于驷马之载鸿毛。

57 散句:
诏曰:“三辅皆好弹,一大老三官从旁举身曰:‘噫嘻哉!’”

58 散句:
后汉有南宫、北宫、胡桃宫。

59 散句:
霍光薨,赐绣被百领。

60 散句:
大恩。

61 散句:
诏书令功臣家各自记功状,不得自增加,以变时事。或自道先祖形貌表相,无益事实。复曰齿长一寸,龙颜虎口,奇毛异骨,形容极变,亦非诏书之所知也。

62 散句:
杨雄好著书,而口吃不能剧谈。

63 散句:
许皇后父广汉,为宦者丞。上官桀谋反时,广汉部索,其殿中庐有索长数尺可以缚人者数千枚,满一箧缄封。广汉索不得,他吏往得之。广汉坐论为鬼薪,输掖庭,后为暴室啬夫。

64 散句:
蚁封穴户,大雨将至。

65 散句:
孝明皇帝九子,七王不载母氏。

66 散句:
建武,光武年号也。永平,孝明年号也。

67 散句:
和帝年号永初。

68 散句:
太史官曰:栗骇蓬转,因遇际会。

69 散句:
西巡,幸长安。司马相如上疏曰:“夫清道而后行,犹时有衔橛之变。”

70 散句:
耕或为研。

71 散句:
北虏遣使和亲。

72 散句:
太史官曰:明主劳神,忠臣毕力。

73 散句:
诏曰:“吏安其职,民乐其业。”

74 散句:
使先登侦之,言虏欲去。

75 散句:
元始元年,拜王舜为太保。

76 散句:
铜马贼帅东山荒秃、上淮况等,大肜渠帅樊重,尤来渠帅樊崇,五校贼帅高扈,檀乡贼帅董次仲,五楼贼帅张文,富平贼帅徐少,获索贼帅古师郎等。

77 散句:
岸宾上议:“二千石皆以选出,刻符典千里。”

78 散句:
太尉张酺、郑洪、徐防、赵喜、随延、宠桓,并以日蚀免。

79 散句:
侍御史、东平相格班。

80 散句:
终利恭。

81 散句:
虽夸譀,犹令人热。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/san-ju1