Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《张堪》

Library Resources
1 张堪:
张堪,字君游,年六岁,受业长安,治梁丘易,才美而高,京师号曰“圣童”。

2 张堪:
张堪为蜀郡,公孙述遣击之。堪有同心之士三千人,相谓曰:“张君养我曹,为今日也。”乃选习水军三百人,遂斩竹为箄渡水,馀人击蜀,遂免大难。

3 张堪:
张堪,字君游,南阳人。试守蜀郡,与吴汉并力讨公孙述,遂破蜀。汉先遣堪入成都,镇抚吏民。时珍宝珠玉委积无数,堪录簿上官,秋毫无所取。

4 张堪:
堪字君游,南阳人,去蜀郡乘折辕车,白布被囊。

5 张堪:
张堪,字君游,试守蜀郡太守,迁渔阳太守,有惠政,开治稻田八千馀顷,教民种田,百姓以殷富。童谣歌云:“桑无附枝,麦穗两岐。张君为政,乐不可支。”视事八年,匈奴不敢犯塞。

6 张堪:
光武诏曰:“平阳丞李善称故令范迁于张堪,令人面热汗出,其赐堪家杂缯百疋,以表廉吏。”

7 张堪:
上尝召见诸郡计吏,问其风土,及前后守令能否。蜀郡计掾樊显进曰:“渔阳太守张堪昔在蜀,其仁以惠下,威能讨奸。前公孙述破时,珍宝山积,卷握之物,足富十世,而堪去职之日,乘折辕车,布被囊而已。”上闻叹息。以显陈堪行有效,即除鱼复令。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/zhang-kan