Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《释畜》

Books referencing 《释畜》 Library Resources
1 释畜:
騊駼,马。

2 释畜:
野马。

3 释畜:
驳,如马,倨牙,食虎豹。

4 释畜:
騉蹄趼,善升甗。

5 释畜:
騉駼,枝蹄趼,善升甗。

6 释畜:
小领,盗骊。

7 释畜:
绝有力,駥。

8 释畜:
膝上皆白,惟馵。

9 释畜:
四骹皆白,驓。

10 释畜:
四蹢皆白,首。

11 释畜:
前足皆白,騱。

12 释畜:
后足皆白,翑。

13 释畜:
前右足白,启。

14 释畜:
左白,踦。

15 释畜:
后右足白,骧。

16 释畜:
左白,馵。

17 释畜:
骝马白腹,騵。

18 释畜:
骊马白跨,驈。

19 释畜:
白州,驠。

20 释畜:
尾本白,騴。

21 释畜:
尾白,駺。

22 释畜:
馰颡白,颠。

23 释畜:
白达素,县。

24 释畜:
面颡皆白,惟駹。

25 释畜:
回毛在膺宜乘。

26 释畜:
在肘后,减阳,在干茀方。在背,阕广。

27 释畜:
逆毛,居馻。

28 释畜:
騋牝,骊牡。

29 释畜:
玄驹,褭骖。

30 释畜:
牡曰骘。

31 释畜:
牝曰騇。

32 释畜:
骝白驳。

33 释畜:
黄白騜。

34 释畜:
骝马黄脊,騝。

35 释畜:
骊马黄脊,騽。

36 释畜:
青骊,駽。

37 释畜:
青骊驎,驒。

38 释畜:
青骊繁鬣,騥。

39 释畜:
骊白杂毛,駂。

40 释畜:
黄白杂毛,駓。

41 释畜:
阴白杂毛,駰。

42 释畜:
苍白杂毛,骓。

43 释畜:
彤白杂毛,騢。

44 释畜:
白马黑鬣,骆。

45 释畜:
白马黑唇,駩。

46 释畜:
黑喙騧。

47 释畜:
一目白瞷,二目白鱼,既差我马,差,择也。宗庙齐毫。戎事齐力,田猎齐足。

48 释畜:
马属

49 释畜:
犘牛,𤜌牛,犤牛,犩牛,犣牛,犝牛,犑牛。角,一俯一仰,觭。皆踊,觢。黑唇犉,黑眦牰,黑耳犚,黑腹牧,黑脚犈。其子犊,体长牬,绝有力欣犌。

50 释畜:
牛属

51 释畜:
羊,牡羒,牝牂,夏羊,牡羭,牝羖,角不齐觤,角三觠羷,羳羊黄腹,未成羊,羜,绝有力奋。

52 释畜:
羊属

53 释畜:
犬生三猣,二师,一玂。未成毫,狗。长喙猃,短喙猲,獢。绝有力狣,尨狗也。

54 释畜:
狗属

55 释畜:
鸡大者蜀。蜀子雓。未成鸡僆。绝有力奋。

56 释畜:
鸡属

57 释畜:
马八尺为駥。牛七尺为犉。羊六尺为羬。彘五尺为䝈。狗四尺为獒。鸡三尺为鶤。

58 释畜:
六畜

URN: ctp:er-ya/shi-chu