Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 世間亡者多有見神

《世間亡者多有見神》

Library Resources
1 世間亡者... :
世間亡者多有見神,語言飲食,其家信以為是,益用悲傷。

2 世間亡者... :
謹按:司空南陽來季德停喪在殯,忽然坐祭床上,顏色、服飾、聲氣熟是也,孫兒婦女以次教誡,事有條貫,鞭撻奴婢,皆得其過,飲食飽滿,辭訣而去,家人大哀剝斷絕,如是三四,家益猒苦。其後飲醉形壞,但得老狗,便朴殺之,推問里頭沽酒家狗。

URN: ctp:fengsutongyi/guai-shen/shi-jian-wang-zhe-duo-you