Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 公车徵士豫章徐孺子

《公车徵士豫章徐孺子》

Library Resources
1 公车徵士... :
公车徵士豫章徐孺子,比为太尉黄琼所辟,礼文有加。孺子隐者,初不荅命。琼薨,既葬,负𥭊𢌲涉赍一盘,醊哭于坟前。孙子琰、故五官郎将,以长孙制杖,闻有哭者,不知其谁,亦于倚庐哀泣而已。孺子无有谒刺,事讫便去。子琰大怪其故,遣琼门生茅季玮追请辞谢,终不肯还。

2 公车徵士... :
谨按:《礼》,凡吊丧者,既哭,兴踊,进问其故,哀之至也。孺子所以经三千里,越度山川而亲至者,非徒徇于己,顾义报乎?哭醊坟前,是也;讫,当即其帐衾,问劳子琰。子琰宿有善名,在礼无违。傥见微阙,教诲可乎,如何儵忽,甚于路人。昔黔敖忽于嗟来,然君子犹以为其嗟可去,谢可食。今与黄有恩故矣,孝子寝伏苫块。又孺子到便诣坟,无介,夫何为哉?

URN: ctp:fengsutongyi/qian-li/gong-che-zheng-shi-yu-zhang