Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《韩信》

Library Resources
1 韩信:
韩信常从南昌亭长食,数月,亭长妻患之,乃晨早食。食时信往,不为具食。信亦知意,遂绝去。钓城下,有一漂母见信饥,饭之,竟漂数十日。信曰:“吾必重报母。”母怒曰:“大丈夫不能自食,吾哀王孙耳,岂望报乎!”淮阴少年有侮信者,曰:“君虽姣丽,好带长剑,能死,刺我;不能,则出我跨下。”于是信熟视之,俛出跨下,匍匐,一市人皆笑,以为信怯。后佐命大汉,功冠天下,封为楚王。赐所食母千金,及亭长与百钱,“公、小人也,为德不竟。”召辱之少年,以为中尉,告诸侯将相曰:“此人、壮也,方辱我时,岂不能杀之?杀之无名,故忍于此也。”

URN: ctp:fengsutongyi/qiong-tong/han-xin