Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 阳翟令左冯翊田辉

《阳翟令左冯翊田辉》

Library Resources
1 阳翟令左... :
阳翟令左冯翊田辉叔都,兄威都,俱合纯懿,不陨洪祚。叔都最为知名,郡常为察授之,辉耻越贤兄,惧不得免,因缘他疾,遂托病喑。家人子,莫情,人数恐灼,持之有度。在舍,连阴雨,友人张子平、吉仲考等,密逾,夺取衣衾,穷夜独处,迫切至,无声飨,徒喑喑而。子平曰:“我、某公也,谓汝避兄耳,何意耶?天丧斯人,吾侪将何效乎?”相歔欷,哀动左右。间积四岁,威都果举,迁安定长史,据辎垂緌,还历乡里,荐祀祖考。叔都沃醊神坐,俯仰因语。是月,司隶、太尉、大将军同时并辟,为侍御史,举茂才,不幸早陨。威都官至武都太守。

URN: ctp:fengsutongyi/shi-fan/yang-di-ling-zuo-feng-yi