Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《燕太子丹》

Library Resources
1 燕太子丹:
燕太子丹,天为雨粟,乌白头,马生角,厨人生害足,井上株木跳度渎。

2 燕太子丹:
俗说:燕太子丹为质于秦,始皇执欲杀之,言能致此瑞者,可得生活。丹有神灵,天为感应,于是建使归国。

3 燕太子丹:
谨按:《太史记》:燕太子丹与秦,始皇遇之益不善,丹恐而亡归。归求勇士荆轲、秦武阳,函樊于期之首,贡督亢之地图。秦王大悦,礼而见之。变起两楹之间,事败而荆轲立死。始皇大怒,乃益发兵伐燕。燕王走保辽东,使使斩丹以谢秦,燕亦遂灭。丹畏死逃归耳,自为其父所戮,手足圮绝,安在其能使雨粟,其馀云云乎!原其所以有兹语者,丹实好士,无所爱恡也,故闾阎小论饬成之耳。

URN: ctp:fengsutongyi/zheng-shi/yan-tai-zi-dan