Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《哀公七年》

Library Resources
1 哀公七年:
七年春,宋皇瑗帅师侵郑。

2 哀公七年:
晋魏曼多帅师侵卫。

3 哀公七年:
夏,公会吴于鄫。

4 哀公七年:
秋,公伐邾娄。

5 哀公七年:
八月己酉,入邾娄,以邾娄子益来。入不言伐,此其言伐何?内辞也,若使他人然。邾娄子益何以名?绝。曷为绝之?获也。曷为不言其获?内大恶,讳也。

6 哀公七年:
宋人围曹。

7 哀公七年:
冬,郑驷弘帅师救曹。

URN: ctp:gongyang-zhuan/ai-gong-qi-nian