Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《成公八年》

Library Resources
1 成公八年:
八年春,晋侯使韩穿来言汶阳之田,归之于齐。来言者何?内辞也,胁我使我归之也。曷为使我归之?鞍之战,齐师大败,齐侯归,吊死视疾,七年不饮酒、不食肉。晋侯闻之曰:“嘻!奈何使人之君七年不饮酒、不食肉,请皆反其所取侵地。”

2 成公八年:
晋栾书帅师侵蔡。

3 成公八年:
公孙婴齐如莒。

4 成公八年:
宋公使华元来聘。

5 成公八年:
夏,宋公使公孙寿来纳币。纳币不书,此何以书?录伯姬也。

6 成公八年:
晋杀其大夫赵同、赵括。

7 成公八年:
秋,七月,天子使召伯来锡公命。其称天子何?元年,春,王正月,正也,其馀皆通矣。

8 成公八年:
冬,十月癸卯,杞叔姬卒。

9 成公八年:
晋侯使士燮来聘。

10 成公八年:
叔孙侨如会晋士燮、齐人、邾娄人伐郯。

11 成公八年:
卫人来媵。媵不书,此何以书?录伯姬也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/cheng-gong-ba-nian