Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《成公十年》

Library Resources
1 成公十年:
十年春,卫侯之弟黑背率师侵郑。

2 成公十年:
夏,四月,五卜郊,不从,乃不郊。其言乃不郊何?不免牲,故言乃不郊也。

3 成公十年:
五月,公会晋侯、齐侯、宋公、卫侯、曹伯伐郑。

4 成公十年:
齐人来媵。媵不书,此何以书?录伯姬也。三国来媵非礼也,曷为皆以录伯姬之辞言之?妇人以众多为侈也。

5 成公十年:
丙午,晋侯獳卒。

6 成公十年:
秋,七月。

7 成公十年:
公如晋。

URN: ctp:gongyang-zhuan/cheng-gong-shi-nian