Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《桓公六年》

Library Resources
1 桓公六年:
六年春,正月,寔来。寔来者何?犹曰是人来也。孰谓?谓州公也。曷为谓之寔来?慢之也。曷为慢之?化我也。

2 桓公六年:
夏,四月,公会纪侯于成。

3 桓公六年:
秋,八月壬午,大阅。大阅者何?简车徒也。何以书?盖以罕书也。

4 桓公六年:
蔡人杀陈佗。陈佗者何?陈君也。陈君则曷为谓之陈佗?绝也。曷为绝之?贱也。其贱奈何?外淫也。恶乎淫?淫于蔡,蔡人杀之。

5 桓公六年:
九月丁卯,子同生。子同生者孰谓?谓庄公也。何言乎子同生?喜有正也。未有言喜有正者,此其言喜有正何?久无正也。子公羊子曰:“其诸以病桓与?”

6 桓公六年:
冬,纪侯来朝。

URN: ctp:gongyang-zhuan/huan-gong-liu-nian