Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 桓公十二年

《桓公十二年》

Library Resources
1 桓公十二... :
十有二年春,正月。

2 桓公十二... :
夏,六月壬寅,公会纪侯、莒子,盟于殴蛇。

3 桓公十二... :
秋,七月丁亥,公会宋公、燕人,盟于谷丘。

4 桓公十二... :
八月,壬辰,陈侯跃卒。公会宋公于郯。

5 桓公十二... :
冬,十有一月,公会宋公于龟。丙戌,公会郑伯,盟于武父。

6 桓公十二... :
丙戌,卫侯晋卒。

7 桓公十二... :
十有二月,及郑师伐宋。丁未,战于宋。战不言伐,此其言伐何?辟嫌也。恶乎嫌?嫌与郑人战也。此偏战也,何以不言师败绩?内不言战,言战乃败矣!

URN: ctp:gongyang-zhuan/huan-gong-shi-er-nian