Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《桓公十年》

Library Resources
1 桓公十年:
十年春,王正月庚申,曹伯终生卒。

2 桓公十年:
夏,五月,葬曹桓公。

3 桓公十年:
秋,公会卫侯于桃丘,弗遇。会者何?期辞也。其言弗遇何?公不见要也。

4 桓公十年:
冬,十有二月丙午,齐侯、卫侯、郑伯来战于郎。郎者何?吾近邑也。吾近邑则其言来战于郎何?近也。恶乎近?近乎围也。此偏战也,何以不言师败绩?内不言战,言战乃败矣。

URN: ctp:gongyang-zhuan/huan-gong-shi-nian