Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 昭公二十五年

《昭公二十五年》

Library Resources
1 昭公二十... :
二十有五年春,叔孙舍如宋。

2 昭公二十... :
夏,叔倪会晋赵鞅、宋乐世心、卫北宫喜、郑游吉、曹人、邾娄人、滕人、薛人、小邾娄人于黄父。

3 昭公二十... :
有鹳鹆来巢。何以书?记异也。何异尔?非中国之禽也,宜穴又巢也。

4 昭公二十... :
秋,七月上辛,大雩。季辛,又雩。又雩者何?又雩者非雩也,聚众以逐季氏也。

5 昭公二十... :
九月己亥,公孙于齐,次于杨州。

6 昭公二十... :
齐侯唁公于野井。唁公者何?昭公将弑季氏,告子家驹曰:“季氏为无道,僭于公室久矣,吾欲弑之,何如?”子家驹曰:“诸侯僭于天子,大夫僭于诸侯久矣!”昭公曰:“吾何僭矣哉?”子家驹曰:“设两观,乘大路,朱干,玉戚,以舞《大夏》,八佾以舞《大武》,此皆天子之礼也。且夫牛马维娄,委己者也,而柔焉。季氏得民众久矣,君无多辱焉!”昭公不从其言,终弑之而败焉。走之齐,齐侯唁公于野井,曰:“奈何君去鲁国之社稷?”昭公曰:“丧人不佞,失守鲁国之社稷,执事以羞。”再拜颡,庆子家驹曰:“庆子免君于大难矣。”子家驹曰:“臣不佞,陷君于大难,君不忍加之以鈇锧,赐之以死。”再拜颡。高子执箪食与四脡脯,国子执壶浆,曰:“吾寡君闻君在外,餕饔未就,敢致糗于从者。”昭公曰:“君不忘吾先君,延及丧人,锡之以大礼。”再拜稽首,以衽受。高子曰:“有夫不祥,君无所辱大礼。”昭公盖祭而不尝。景公曰:“寡人有不腆先君之服,未之敢服;有不腆先君之器,未之敢用,敢以请。”昭公曰:“丧人不佞,失守鲁国之社稷,执事以羞,敢辱大礼?敢辞。”景公曰:“寡人有不腆先君之服,未之敢服;有不腆先君之器,未之敢用,敢固以请。”昭公曰:“以吾宗庙之在鲁地,有先君之服,未之能以服;有先君之器,未之能以出,敢固辞。”景公曰:“寡人有不腆先君之服,未之敢服;有不腆先君之器,未之敢用,请以飨乎从者。”昭公曰:“丧人其何称?”景公曰:“孰君而无称?”昭公于是噭然而哭,诸大夫皆哭。既哭以人为灾,以幦为席,以鞍为●,以遇礼相见。孔子曰:“其礼与!其辞足观矣!”

7 昭公二十... :
冬,十月戊辰,叔孙舍卒。

8 昭公二十... :
十有一月己亥,宋公佐卒于曲棘。曲棘者何?宋之邑也。诸侯卒其封内不地,此何以地?忧内也。

9 昭公二十... :
十有二月,齐侯取运。外取邑不书?此何以书?为公取之也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhao-gong-er-shi-wu-nian