Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 庄公二十六年

《庄公二十六年》

Library Resources
1 庄公二十... :
二十有六年春,公伐戎。

2 庄公二十... :
夏,公至自伐戎。

3 庄公二十... :
曹杀其大夫。何以不名?众也。曷为众杀之?不死于曹君者也。君死乎位曰灭,曷为不言其灭?为曹羁讳也。此盖战也,何以不言战?为曹羁讳也。

4 庄公二十... :
秋,公会宋人、齐人伐徐。

5 庄公二十... :
冬,十有二月癸亥朔,日有食之。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhuang-gong-er-shi-liu-nian