Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《庄公元年》

Library Resources
1 庄公元年:
元年春,王正月。公何以不言即位?《春秋》君弑,子不言即位。君弑则子何以不言即位?隐之也。孰隐?隐子也。

2 庄公元年:
三月,夫人孙于齐。孙者何?孙犹孙也。内讳奔谓之孙。夫人固在齐矣,其言孙于齐何?念母也。正月以存君,念母以首事。夫人何以不称姜氏?贬。曷为贬?与弑公也。其与弑公奈何?夫人谮公于齐侯,公曰:“同非吾子,齐侯之子也。”齐侯怒,与之饮酒。于其出焉,使公子彭生送之。于其乘焉,搚干而杀之。念母者,所善也,则曷为于其念母焉贬?不与念母也。

3 庄公元年:
夏,单伯逆王姬。单伯者何?吾大夫之命乎天子者也。何以不称使?天子召而使之也。逆之者何?使我主之也。曷为使我主之?天子嫁女乎诸侯,必使诸侯同姓者主之。诸侯嫁女于大夫,必使大夫同姓者主之。

4 庄公元年:
筑王姬之馆于外。何以书?讥。何讥尔?筑之,礼也;于外,非礼也。于外何以非礼?筑于外,非礼也。其筑之何以礼?主王姬者必为之改筑。主王姬者曷为必为之改筑?于路寝则不可,小寝则嫌,群公子之舍则以卑矣,其道必为之改筑者也。

5 庄公元年:
冬,十月乙亥,陈侯林卒。王使荣叔来锡桓公命。锡者何?赐也。命者何?加我服也。其言桓公何?追命也。

6 庄公元年:
王姬归于齐。何以书?我主之也。

7 庄公元年:
齐师迁纪、郱、鄑、郚。迁之者何?取之也。取之则曷为不言取之也?为襄公讳也。外取邑不书,此何以书?大之也。何大尔?自是始灭也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/zhuang-gong-yuan-nian