Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 桓公十三年

《桓公十三年》

Library Resources
1 桓公十三... :
十有三年春,二月,公会纪侯、郑伯。己巳,及齐侯、宋公、卫侯、燕人战,齐师、宋师、卫师、燕师败绩。其言及者,由内及之也。其曰战者,由外言之也。战称人,败称师,重众也。其不地,于纪也。

2 桓公十三... :
三月,葬卫宣公。

3 桓公十三... :
夏,大水。

4 桓公十三... :
秋,七月。

5 桓公十三... :
冬,十月。

URN: ctp:guliang-zhuan/huan-gong-shi-san-nian