Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《宣公十年》

Library Resources
1 宣公十年:
十年春,公如齐。公至自齐。齐人归我济西田。公娶齐,齐由以为兄弟,反之。不言来,公如齐受之也。

2 宣公十年:
夏,四月丙辰,日有食之。己巳,齐侯元卒。齐崔氏出奔卫。氏者,举族而出之之辞也。公如齐。

3 宣公十年:
五月,公至自齐。癸巳,陈夏征舒弑其君平国。

4 宣公十年:
六月,宋师伐滕。公孙归父如齐。葬齐惠公。晋人、宋人、卫人、曹人伐郑。

5 宣公十年:
秋,天王使王季子来聘。其曰王季,王子也。其曰子,尊之也。聘,问也。公孙归父帅师伐邾,取绎。大水。季孙行父如齐。

6 宣公十年:
冬,公孙归父如齐。齐侯使国佐来聘。饥。楚子伐郑。

URN: ctp:guliang-zhuan/xuan-gong-shi-nian