Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 庄公十三年

《庄公十三年》

Library Resources
1 庄公十三... :
十有三年春,齐人、宋人、陈人、蔡人、邾人会于北杏。是齐侯、宋公也,其曰人,何也?始疑之。何疑焉?桓非受命之伯也,将以事授之者也。曰:“可以乎?未乎?”举人,众之辞也。

2 庄公十三... :
夏,六月,齐人灭遂。遂,国也。其不日,微国也。

3 庄公十三... :
秋,七月。

4 庄公十三... :
冬,公会齐侯,盟于柯。曹刿之盟也,信齐侯也。桓盟虽内与,不日,信也。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhuang-gong-shi-san-nian