Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《庄公四年》

Library Resources
1 庄公四年:
四年春,王二月,夫人姜氏飨齐侯于祝丘。飨,甚矣!飨齐侯,所以病齐侯也。

2 庄公四年:
三月,纪伯姬卒。外夫人不卒,此其言卒,何也?吾女也,适诸侯则尊同,以吾为之变,卒之也。

3 庄公四年:
夏,齐侯、陈侯、郑伯遇于垂。纪侯大去其国。大去者,不遗一人之辞也。言民之从者,四年而后毕也。纪侯贤而齐侯灭之,不言灭而曰大去其国者,不使小人加乎君子。

4 庄公四年:
六月乙丑,齐侯葬纪伯姬。外夫人不书葬,此其书葬何也?吾女也,失国,故隐而葬之。

5 庄公四年:
秋,七月。

6 庄公四年:
冬,公及齐人狩于郜。齐人者,齐侯也。其曰人何也?卑公之敌,所以卑公也。何为卑公也?不复仇而怨不释,刺释怨也。

URN: ctp:guliang-zhuan/zhuang-gong-si-nian